Teologický portál

Studijní materiály

 

Biblistika  10_06-diachronni_metoda.zip 147 kB Popis Historicko-kritické metody (diachronní metody exegeze)
Biblistika  7_05-teologieevangelii.zip 8 kB Teologická charakteristika novozákonních evangelií
Biblistika  9_02-žalmy.zip 11 kB Struktura, vznik, literární charakter a teologie knihy žalmů
Biblistika  2_babylon_vyhnanstvi.zip 15 kB Teologická interpretace babylonského vyhnanství - otázka ke státnicím 2003/04
Biblistika  5_prvni_zakon.zip 17 kB Kniha E. ZENGER - PRVNÍ ZÁKON k otázce z biblistiky o vztahu SZ a NZ.
Biblistika NZ Exegeze_NZ_prednasky.zip  49 kB Zápisy z přednášek z předchozích ročníků
Biblistika NZ https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta2/Novy_zakon.zip  ?? Stanilav Pacner - zkrácená verze skript
Biblistika SZ Vyklad_Pisma_v_cirkvi.zip  1 337 kB Výpisky z dokumentu Papežské biblické komise
Biblistika SZ Uvod_do_exegeze_Pokorny.zip  49 kB Úvod do Exegeze 
Biblistika SZ Exegeze_Novotny.zip  22 kB  
Biblistika SZ Exegeze_SZ_prednasky.zip  32 kB Zápisky z přednášek z ročníků před námi.
CIC https://www.knihovna.net/CD/CIC/cic_a03.zip  ?? Kompletní CIC, je potřeba prohlížeč Zoner Context
Církevní dějiny  OT_ALL.zip  ??  
Církevní dějiny hlavacek04.rtf 301 kB České františkánství na přelomu středověku a novověku 
Církevní dějiny https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta/dejiny.zip  104 kb  
Církevní dějiny https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta2/dejiny2.zip  ?? Další verze Církevních dějin
Církevní právo kan-pravo1.doc 121 kB Teorie práva, Ústavní právo kanonické, CIC kniha 1 až 2
Církevní právo kan-pravo2.doc 86 Kb Kanonické právo II. (CIC kniha 3 až 7, Konfesní právo):
Církevní právo CP1.zip ??  
Didaktika https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta3/Did1.zip  ?? 1. verze
Didaktika https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta3/Did2.zip  ?? 2. verze
Dogmatika dogmat.zip  ??  
Dogmatika Skripta_Drobny2005-1.doc ?? Skripta pro teologický kurz v Brně 04/05
Fundamentální teologie https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta/Fund12.zip  93 Kb I.+ II. část od Dr. Ing. Eduarda Krumpolce, CSc.
Fundamentální teologie https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta/Fundamentlka.zip  121 kb Vypracované otázky
Katechetika  4_katechetika_struk.zip 24 kB Stupně víry podle JAMESE FOWLERA; Struktura náboženské pedagogiky 
Katechetika  1_katechetika.zip 26 kB Vypracované otázky z katechetiky ke státnicím 2003/04
Katechetika katechetika2.doc 69 kB Křest
Katechetika cilekatech.doc  50 kB Cíle katecheze
Liturgika Lt.zip ??  
Liturgika liturgkopecek.zip ?? Skripta pro teologický kurz v Brně 04/05
Morálka moralka_prednaskyII.zip 107 kB zápisky z přednášek z roku 2001/02
Morálka moralka2_vypisky.zip 55 kB materiály pro MT II. 
Morálka KonzbulA5.doc ?? Skripta pro teologický kurz v Brně 04/05
Morálka desatero ?? Desatero
Pedagogika pedag_01.zip 119 kB cirkevní dokumenty ke studiu,zpracované materiály od kolegyně z vyššího ročníku
Pedagogika Dok2vat.zip 59 kB Požadované články z dokumentů II.Vatikánského koncilu
Religionistika https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta/Otazky_religionistika.zip  38 Kb Otázky do religionistiky
Religionistika https://home.tiscali.cz/mirekp/skripta/Religionistika.zip  18 Kb Religionistika z BF CMTF UP
Sociální psychologie  3_Psychsoc.rtf 412 kB  Skripta prof. PhDr. Mgr. Jiřího Musila Speciální Psychologie - 1.část - Sociální psychologie
Spiritualita alois.zip 369 kB P. Alois Moc OFM, Duchovní život
Spiritualita lc03-uv.doc 323 Kb  
Spiritualita Úvod do spirituality.doc 390 Kb  
Státnice pedagogika  6_OkruhyKS-2003-04.zip 158 kB  Vypracované odpovedi k okruhům ke stánici z pedagogiky. 
Úvod do teologie https://home.tiscali.cz/~cb126268/skripta/sut.zip  ?? Stručný úvod do teologie - zápisky z přednášek
       

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.